PINAGKAKATIWALAANG KARNENG BABOY MULA SA EUROPA

Ang kaligtasan ng pagkain ay isang pangunahing priyoridad sa Europa. Samakatuwid, ang layunin ng European Union (EU) para matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Tinitiyak ng lehislasyon ng EU ang kaligtasan ng baboy sa bawat hakbang ng production chain – mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan ng mamimili. Ang pinakamataas na mga pamantayan para sa kalusugan at kapakanan ng baboy ay bahagi ng pagpoprotekta sa kaligtasan ng pagkain at pampublikong kalusugan. Sa ganitong paraan nabubuo ang mataas na antas ng tiwala ng mamimili sa karneng baboy at mga produkto ng baboy.

Ang mataas na antas na pagtitiwala ng mamimili ay pinalalakas ng pagpapakilala ng mga konsepto ng ganap na traceability na gumagarantiya sa pagsubaybay at pag-trace ng anumang produkto ng baboy sa lahat ng mga yugto ng produksyon, pagpoproseso at pamamahagi. Dapat siguruhin ng mga Negosyante na lahat ng pagkain ay maaaring i-trace sa mismong food chain, mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan.

European na karneng baboy

Ang kaligtasan ng pagkain ay isang pangunahing priyoridad sa Europa. Samakatuwid, ang layunin ng European Union (EU) para matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Tinitiyak ng lehislasyon ng EU ang kaligtasan ng baboy sa bawat hakbang ng production chain – mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan ng mamimili.

Tungkol sa kampanya

Ang kampanyang promosyonal na tinustusan ng EU na 'Pinagkakatiwalaang Karneng Baboy mula sa Europa' ay pinasimulan at naisakatuparan sa pamamagitan ng Dutch national association para sa industriya ng karne, COV. Ang kampanyang ito ay naglalayong ikomunika ang tungkol sa kalidad at kaligtasan ng mga European na baboy.

PINAKABAGONG MGA KAGANAPAN