Ang Dutch Meat Industry Association (COV), na siyang nakatalaga sa kampanyang ito, ay kumakatawan sa industriya ng baboy sa Dutch.

The Dutch Meat Industry Association (COV), who is in charge of this campaign, represents the Dutch pork industry.

Ang industriya ng baboy ng Dutch ay nakakagawa halos ng 15 mln. kinatay na baboy, katumbas ng 1.5 mln. tonelada ng baboy. Matamang nagtutuon ng pansin ang industriya ng baboy ng Dutch sa pag-e-export ng ligtas at mataas na kalidad na produktong baboy.

Ang sektor ng Dutch para sa karne ng baboy ay nangingibabaw bilang resulta ng makabagong mga produkto nito, ang kanilang kaalaman sa market, ang magaling na sistema para sa pagtitiyak ng kalidad at ang makabago at nagpapasimulang mga produkto para sa tracking at tracing. Pinapahintulutan ng mga ito ang mga negosyo na malingkuran ang mga tiyak na mga pangangailangan ng maraming mga market sa parehong loob at labas ng E.U.

Batay sa European na pamamaraan, ang mga Dutch na exporter ng karne ay nagkakaloob ng matatatag na garantiya hinggil sa:

  • Kaligtasan ng pagkain
  • Malaya sa mga residue
  • Kontroladong produksyon (sa pangkalahatan at hal. hinggil sa mga ipinagbabawal na substance)
  • Traceability
  • Mula sa bukid diretso sa hapag kainan
  • Hygiene (Kalinisan)
  • Kakayahang mapanatili
  • Kapakanan ng hayop