Trusted Pork Introductory Video

Trusted Pork Introductory Video
General Information

Pinagkakatiwalaang Karneng Baboy mula sa Europa

Ang kaligtasan sa pagkain ang isa sa pinakamahahalagang usapin sa Europa. Dahil dito, layunin ng European Union na matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Ginagarantiya ng patakaran ng European Union ang pagiging ligtas ng karneng baboy sa bawat yugto ng produksyon, mula sa farm hanggang sa mesa ng mga mamimili. Ang pinakamatataas na pamantayan para sa kalusugan at kapakanan ng baboy ay bahagi ng pagprotekta sa kaligtasan sa pagkain at pampublikong kalusugan. Dahil dito, mataas ang tiwala ng mga mamimili sa karneng baboy mula sa Europa at sa mga produktong gawa rito.

Naging mas mataas ang antas ng pagtitiwala ng mga mamimili dahil sa pagpapakilala sa konsepto ng “ganap na traceability” na nagbibigay ng garantiya sa pagsubaybay at pag-trace sa mga produktong gawa sa karneng baboy sa lahat ng yugto ng produksyon, pagpoproseso, at pamamahagi. Dapat matiyak ng mga negosyo sa pagkain na nasusubaybayan ang lahat ng pagkain mula sa farm hanggang sa mesa sa kabuuan ng produksyon.

Bukod pa rito, nakabatay ang patakaran ng Europa para sa kaligtasan sa pagkain sa masusing pagsusuri, pamamahala, at pagbabalita ng panganib sa kaligtasan sa pagkain. Bahagi nito ang European Food Safety Authority na nagbibigay ng malaya at siyentipikong payo sa mga tagapagpasyang gumagawa ng mga regulasyon sa kaligtasan sa pagkain sa Europa. Inilalapat ng Europa ang “prinsipyo sa pag-iingat” bilang panghuli sa Mga Regulasyon sa Kaligtasan sa Pagkain ng Europa. Ibig sabihin, kung may makatuwirang dahilan para magdudang may potensyal na peligro, gagawa ng mga hakbang ang Europa para agad na mapigil o maalis ang peligrong iyon. Hindi namin kailangan pang maghintay ng ebidensya para patunayang may peligro talaga.

Para masuportahan ang kaligtasan mula farm hanggang mesa, ipinakilala ng industriya ng karneng baboy sa Europa ang isang iniangkop na sistema sa pagtiyak ng kalidad na inilatag sa lahat ng yugto ng produksyon at nagbibigay ng dagdag na katiyakan sa proseso ng produksyon at kalidad at kaligtasan ng produkto.