General Information

PINAGKAKATIWALAANG KARNENG BABOY MULA SA EUROPA

Ang kaligtasan ng pagkain ay isang pangunahing priyoridad sa Europa. Samakatuwid, ang layunin ng European Union (EU) para matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Tinitiyak ng lehislasyon ng EU ang kaligtasan ng baboy sa bawat hakbang ng production chain – mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan ng mamimili. Ang pinakamataas na mga pamantayan para sa kalusugan at kapakanan ng baboy ay bahagi ng pagpoprotekta sa kaligtasan ng pagkain at pampublikong kalusugan. Sa ganitong paraan nabubuo ang mataas na antas ng tiwala ng mamimili sa karneng baboy at mga produkto ng baboy.

Ang mataas na antas na pagtitiwala ng mamimili ay pinalalakas ng pagpapakilala ng mga konsepto ng ganap na traceability na gumagarantiya sa pagsubaybay at pag-trace ng anumang produkto ng baboy sa lahat ng mga yugto ng produksyon, pagpoproseso at pamamahagi. Dapat siguruhin ng mga Negosyante na lahat ng pagkain ay maaaring i-trace sa mismong food chain, mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan.

Dagdag dito, ang mga patakaran sa panganib sa kaligtasan ng pagkain sa Europa ay batay sa masusing pagtatasa, pangangasiwa at komunikasyon ng mga panganib kaligtasan ng pagkain. Bahagi nito ay ang European Food Safety Authority (EFSA) na nagbibigay ng independenteng siyentipikong payo sa mga gumagawa ng pasya na nagsasaayos ng kaligtasan sa pagkain sa Europa.
At panghuli sa mga tuntunin sa kaligtasan ng Europa para sa pagkain, ipinapataw ng Europa ang ‘pag-iingat na prinsipyo’. Ito ay nangangahulugan na kung may makatuwirang mga batayan upang paghinalaan na may posibleng panganib, agad na kumikilos sa limitasyon o aalisin ang panganib ng Europa. Hindi nito kinakailangan maghintay ng katibayan kung may tunay ngang panganib.

Upang suportahan ang paraang pangkaligtasan na Farm hanggang Hapag-kainan, ang European na industriya ng baboy ay nagsimula ng isinamang sistema ng quality assurance na ipinatutupad sa buong production chain at naglalaan ng karagdagang garantiya sa kalidad at kaligtasan ng proseso ng produksyon at mga produkto.

Bilang resulta makasisiguro ang mga exporter sa Europa na:
Ang Karneng Baboy sa Europa ay lubos na mapagkakatiwalaan!

Precautionary Principle

PRINSIPYO SA PAG-IINGAT

Ang kalakaran ng Europa para matiyak ang pinakamataas na kalidad ng kaligtasan ng karne ng baboy ay nakabatay sa isang matatag at masusing pagtatasa sa panganib. Bago gumawa ng anumang desisyon tungkol sa kung ang isang produkto ng pagkain ay ligtas kainin o kung papayagan ang isang partikular na sangkap o additive, humihingi ng scientific na payo ang European Union sa European Food Safety Authority (EFSA). Dagdag doon, ipinapataw ng European Union ang ‘prinsipyo ng pag-iingat’ sa pamamahala ng anumang panganib sa kaligtasan ng pagkain.

Kung may makatuwirang batayan upang paghinalaan na may posibleng problema ng kaligtasan sa panganib, kumikilos ang European Union para malimitahan o maalis ang panganib. Hindi nito kinakailangan maghintay ng katibayan kung may tunay ngang panganib. Ang mga panganib ay nakatakda sa ‘nakabinbin’ at sa pansamantala, humihiling ng mas maraming siyentipikong impormasyon. Anumang paggamit ng prinsipyo ng pag-iingat ay dapat nakatarget lang sa posibleng panganib. At ito ay dapat non-discriminatory – sa madaling salita ay dapat nakaka-apekto ito nang patas sa lahat ng mga producer.

Ang European Union ay gumagamit ng prinsipyo ng pag-iingat dahil ang kaligtasan ng pagkain ay isang nangungunang priyoridad sa Europa at dahil nais tiyakin ng European Union na ang lahat ng nalilikhang pagkain sa Europa ay ligtas sa mga mamimili.

Ang karneng baboy mula sa Europa samakatuwid ay kinikilala bilang pinakaligtas na karne ng baboy sa mundo.

Bilang resulta makasisiguro ang mga exporter sa Europa na:
Ang Karneng Baboy sa Europa ay lubos na mapagkakatiwalaan!

Traceability

TRACEABILITY NG PINAGKAKATIWALAANG BABOY MULA SA EUROPA

Ang konseptong European ng ‘ganap na traceability’ ay mahalagang elemento ng patakaran ng Europe para masiguro ang pinakamataas na antas ng kaligtasan ng karneng baboy. Salamat sa konseptong ganap na traceability ng Europa lahat ng mga pagkain ay maaaring i-trace sa buong food chain, mula sa bukid hanggang sa hapag-kainan. Sa ganitong paraan ang mga mamimili ng karneng baboy mula sa Europa ay protektado kung sakaling may problemang mangyari.

Ang prinsipyo ng konsepto ng traceability ng Europa ay maaaring ma-trace at ma-track ang pagkain sa lahat ng mga yugto nito ng produksyon, pagpoproseso at distribusyon. Ginagawa nitong posible na iurong o ibalik ang mga hindi ligtas na produkto mula sa merkado. Gaya ng nabanggit, ang traceability ay isang paraan ng pagtugon sa mga potensyal na mga panganib sa kaligtasan ng pagkain, upang matiyak na ang lahat ng mga produkto ng pagkain sa EU ay ligtas kainin. Ito ay isang pundasyon ng patakaran sa kaligtasan ng pagkain sa Europa. Bukod dito ito ay nagbibigay sa mga mamimili ng kinakailangan at tumpak na impormasyon ng espesipikong mga produkto.

Nakaugalian ng mga nagpapatakbo ng mga negosyo ng pagkain sa Europa na kailangang garantiyahan sila na makilala man lang pangunahing supplier ng produktong pinag-uusapan at ang may-ari ng negosyo kung saan ito ibinigay. Ito ay kilala bilang isang-hakbang-paatras, isang-hakbang-pasulong' na pamamaraan.

Ang European Union ay gumagamit ng konsepto ng ganap na traceability dahil ang kaligtasan ng pagkain ay isang nangungunang priyoridad sa Europa at dahil nais tiyakin ng European Union na ang lahat ng nalilikhang pagkain sa Europa ay ligtas sa mga mamimili.

Ang karneng baboy mula sa Europa samakatuwid ay kinikilala bilang pinakaligtas na karne ng baboy sa mundo.

Bilang resulta makasisiguro ang mga exporter sa Europa na:
Ang Karneng Baboy sa Europa ay lubos na mapagkakatiwalaan!

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY (AWTORIDAD NG EUROPA PARA SA KALIGTASAN NG PAGKAIN)

Ang kalakaran ng Europa para matiyak ang pinakamataas na kalidad ng kaligtasan ng karne ng baboy ay nakabatay sa isang matatag at masusing pagtatasa sa panganib. Bago gumawa ng anumang desisyon tungkol sa kung ang isang produkto ng pagkain ay ligtas kainin o kung papayagan ang isang partikular na sangkap o additive, humihingi ng scientific na payo ang European Union sa European Food Safety Authority (EFSA).

Ang EFSA ay isang independenteng ahensyang European sa mga namamahala sa patakaran ng Europa upang ingatan ang responsibilidad para sa pagtatasa ng panganib (science) at pangangasiwa (patakaran) ng panganib na magkahiwalay. Ang EFSA ang may pananagutan para sa scientific risk na pagtatasa at sa pagsasabi ng mga natuklasang ayon sa siyensa sa publiko.

Gaya ng nabanggit ang EFSA gumagawa siyentipikong opinyon at payo na bumubuo sa batayan sa mga patakaran ng Europa at mga batas sa larangan ng kaligtasan ng pagkain. Nangongolekta at nagsusuri rin ang EFSA ng impormasyon upang maging posibleng suportahan nito ang pagtatasa sa panganib ng Europa sa pamamagitan ng pinakamalawak na siyentipikong impormasyon makukuha. Ang EFSA ay may pananagutan rin na magtrabaho nang bukas ang pag-iisip at malinaw sa impormasyon.

Ang European Union ay nagtatag ng independiyenteng European Food Safety Authority (Awtoridad ng Europa sa Kaligtasan ng Pagkain) dahil ang kaligtasan ng pagkain ay isang nangungunang priyoridad sa Europa at dahil nais tiyakin ng European Union na ang lahat ng nalilikhang pagkain sa Europa ay ligtas sa mga mamimili.

Ang karneng baboy mula sa Europa samakatuwid ay kinikilala bilang pinakaligtas na karne ng baboy sa mundo.

Bilang resulta makasisiguro ang mga exporter sa Europa na:
Ang Karneng Baboy sa Europa ay lubos na mapagkakatiwalaan!

Animal Health And Welfare

KALUSUGAN AT KAPAKANAN NG HAYOP

Para masiguro na makuha ang pinakamataas na antas ng kaligtasan ng baboy, ang baboy na pinagkukunan ng karne ay dapat malusog. Samakatuwid nagtakda ang European Union ng mahihigpit na mga batas para masiguro na ang mga hayop ay pinanatiling malusog sa pamamagitan ng mahusay na kaugaliang beterinaryo at para maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang mga sakit ng hayop, gaya ng foot-and-mouth disease at swine flu. o bird flu. Kung magkaroon man outbreak, ito ay maingat na mino-monitor at may mga hakbang na gagawin para mapigilan ito na kumalat.

Para mapigilan ang mga maysakit na hayop sa pagpasok sa food chain, ang lahat ng mga hayop at mga produkto ng hayop ay dapat na matugunan ang mahigpit na mga kahilingan sa kalusugan bago sila ma-import o maipagbili sa loob ng Union. Hinihiling rin ayon sa mga patakaran ng EU na makilala ang mga hayop ng bukid, tulad ng mga baboy para ma-trace ang mga ito. Ang mga batas na European para sa pagkakakilanlan at pagrehistro ng grupo ng mga baboy ay nagsisimula sa mga ear tag na may numero ng kumpanya.

Kasunod nito isang rehistro ang dapat panatilihin para ng bawat holding. Sa huli isang pambansang rehistro ng mga holding ng baboy ay naka-set up. Ang isang computerized network ay nagbibigay-daan sa mga beterinaryong may awtoridad sa buong Europa upang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa mga paggalaw ng mga buhay na baboy at mga produktong mula sa baboy sa loob Europa.

Para masiguro ang pinakamataas na antas ng kapakanan ang palakaran ng European ay gumagarantiya na hindi daranas ng sakit o paghihirap na puwedeng iwasan ang mga baboy. Ayon sa pagsasaliksik ang mga alagang hayop sa bukid ay mas malusog, at nakukunan ng mas maraming pagkain, kung mahusay ang trato sa mga ito at nakakakilos nang natural. Ang pisikal na stress (hal. pagkulong, pagbiyahe o pagkatay sa pangit na kalagayan) ay may malaking epekto hindi lamang sa kalusugan ng hayop kundi sa kalidad ng karne.

Ang European Union ay nagtatag ng mahigpit na kalakaran para sa kalusugan ng hayop at kapakanan ng hayop dahil ang kaligtasan ng pagkain ay isang nangungunang priyoridad sa Europa at dahil nais tiyakin ng European Union na ang lahat ng nalilikhang pagkain sa Europa ay ligtas sa mga mamimili.

Ang karneng baboy mula sa Europa samakatuwid ay kinikilala bilang pinakaligtas na karne ng baboy sa mundo.

Bilang resulta makasisiguro ang mga exporter sa Europa na:
Ang Karneng Baboy sa Europa ay lubos na mapagkakatiwalaan!