Trusted Pork hoạt động là vì Phúc lợi lợn châu Âu

The Dutch Meat Industry Association (COV), who is in charge of this campaign, represents the Dutch pork industry.

Hiệp hội Ngành Công nghiệp Thịt Hà Lan (Dutch Meat Industry Association, viết tắt là COV), cơ quan chịu trách nhiệm về chiến dịch này, là đại diện cho ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan.

Ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan hàng năm sản xuất khoảng 15 triệu con lợn giết mổ, tương đương với 1,5 triệu tấn thịt lợn. Ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan tập trung mạnh vào xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn an toàn và có chất lượng cao.

Ngành thịt lợn của Hà Lan nổi bật nhờ các sản phẩm sáng tạo, kiến thức về thị trường, hệ thống đảm bảo chất lượng tốt cùng các sản phẩm sáng tạo, tạo xu hướng được áp dụng trong theo dõi và truy xuất nguồn gốc. Điều này cho phép các doanh nghiệp phục vụ các nhu cầu cụ thể trên nhiều thị trường ở cả trong và ngoài Liên minh châu Âu.

Dựa trên cách tiếp cận của châu Âu, các nhà xuất khẩu thịt Hà Lan đưa ra các bảo đảm mạnh mẽ liên quan đến:

  • An toàn thực phẩm
  • Không có dư lượng thuốc
  • Quá trình sản xuất được kiểm soát
  • Khả năng truy xuất nguồn gốc
  • Từ nông trại đến bàn ăn
  • Vệ sinh
  • Tính bền vững
  • Phúc lợi của động vật