Hiệp hội Ngành Công nghiệp Thịt Hà Lan (Dutch Meat Industry Association, viết tắt là COV), cơ quan chịu trách nhiệm về chiến dịch này, là đại diện cho ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan.

The Dutch Meat Industry Association (COV), who is in charge of this campaign, represents the Dutch pork industry.

Ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan hàng năm sản xuất khoảng 15 triệu con lợn giết mổ, tương đương với 1,5 triệu tấn thịt lợn. Ngành công nghiệp thịt lợn của Hà Lan tập trung mạnh mẽ vào xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn chất lượng cao và an toàn.

Ngành thịt lợn của Hà Lan nổi bật nhờ các sản phẩm sáng tạo, kiến thức về thị trường, hệ thống đảm bảo chất lượng tốt và các sản phẩm theo dõi và truy xuất nguồn gốc sáng tạo, tạo xu hướng. Điều này cho phép các doanh nghiệp phục vụ các nhu cầu cụ thể trên nhiều thị trường ở cả trong và ngoài Liên minh châu Âu.

Dựa trên cách tiếp cận của châu Âu, các nhà xuất khẩu thịt Hà Lan đưa ra các bảo đảm mạnh mẽ liên quan đến:

  • An toàn thực phẩm
  • Không có dư lượng thuốc
  • Sản xuất có kiểm soát (nói chung và nghĩa là liên quan đến các chất cấm)
  • Khả năng truy xuất nguồn gốc
  • Từ nông trại đến bàn ăn
  • Vệ sinh
  • Tính bền vững
  • Quyền lợi của động vật