General Information

THỊT LỢN ĐÁNG TIN CẬY TỪ CHÂU ÂU

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu. Do đó, mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) là đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm được sản xuất ở châu Âu đều an toàn đối với người tiêu dùng. Pháp luật Liên minh châu Âu đảm bảo sự an toàn của thịt lợn ở mọi bước trong dây chuyền sản xuất – từ nông trại đến bàn ăn của người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn cao nhất về sức khỏe và quyền lợi của lợn góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Nhờ vậy, châu Âu xây dựng mức độ tin cậy cao của người tiêu dùng đối và thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn.

Mức độ tin cậy cao của người tiêu dùng này được củng cố bằng việc đưa ra khái niệm về khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ, đảm bảo việc theo dõi và truy xuất nguồn gốc bất kỳ sản phẩm thịt lợn nào thông qua tất cả các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối. Các Công ty Khai thác Kinh doanh Thực phẩm phải đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc thông qua chuỗi thức ăn, từ nông trại đến bàn ăn.

Ngoài ra, chính sách rủi ro an toàn thực phẩm của châu Âu được dựa trên việc đánh giá, quản lý và trao đổi thông tin toàn diện về các rủi ro an toàn thực phẩm. Trong khuôn khổ quản lý này có Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (European Food Safety Authority hay EFSA) - đây là cơ quan chuyên đưa ra lời tư vấn khoa học độc lập cho những người ra quyết định về việc điều chỉnh vấn đề an toàn thực phẩm ở châu Âu.
Và khi kết thúc các quy tắc về an toàn thực phẩm của châu Âu, châu Âu áp dụng ‘nguyên tắc phòng ngừa’. Điều này có nghĩa là nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có rủi ro tiềm ẩn, châu Âu sẽ hành động ngay lập tức để hạn chế hoặc loại bỏ rủi ro. Không nhất thiết phải chờ có bằng chứng cho thấy thực sự có rủi ro.

Để hỗ trợ cách tiếp cận từ Nông trại đến Bàn ăn, ngành sản xuất thịt lợn ở châu Âu đã đưa ra các hệ thống kiểm soát chất lượng tổng hợp. Hệ thống này được thực hiện trong toàn bộ dây chuyền sản xuất và tăng tính đảm bảo về chất lượng và sự an toàn của quá trình sản xuất và sản phẩm.

Kết quả là các nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu có thể đảm bảo rằng:
Thịt lợn châu Âu có thể hoàn toàn đáng tin cậy!

Precautionary Principle

NGUYÊN TẮC PHÒNG NGỪA CỦA CHÂU ÂU

Chính sách đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho thịt lợn của châu Âu được dựa trên một đánh giá rủi ro hợp lý và toàn diện. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc một sản phẩm thực phẩm có an toàn hay không, hoặc có cho phép một thành phần hoặc chất phụ gia đặc biệt hay không, Liên minh châu Âu đều yêu cầu tư vấn khoa học từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA). Ngoài ra, Liên minh châu Âu áp dụng ‘nguyên tắc phòng ngừa’ để quản lý mọi vấn đề rủi ro an toàn thực phẩm.

Nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng có khả năng xảy ra rủi ro về an toàn, Liên minh châu Âu sẽ hành động để hạn chế hoặc loại bỏ rủi ro. Không nhất thiết phải chờ có bằng chứng cho thấy thực sự có rủi ro. Các rủi ro được đặt ở trạng thái ‘tạm treo’ trong thời gian yêu cầu thêm thông tin khoa học.Mọi việc sử dụng nguyên tắc phòng ngừa đều phải hướng mục tiêu tới rủi ro tiềm ẩn. Và phải không phân biệt đối xử – nói cách khác nó phải tác động đến tất cả các nhà sản xuất một cách bình đẳng.

Liên minh châu Âu sử dụng nguyên tắc phòng ngừa vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu và vì Liên minh châu Âu muốn đảm bảo rằng tất cả thực phẩm được sản xuất ở châu Âu đều an toàn đối với người tiêu dùng.

Do đó, thịt lợn châu Âu được công nhận là thịt lợn an toàn nhất trên thế giới.

Kết quả là các nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu có thể đảm bảo rằng:
Thịt lợn châu Âu có thể hoàn toàn đáng tin cậy!

Traceability

KHẢ NĂNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỊT LỢN ĐÁNG TIN CẬY TỪ CHÂU ÂU

Khái niệm của châu Âu về ‘khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ’ là một yếu tố quan trọng trong chính sách của châu Âu nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho thịt lợn. Nhờ ý tưởng về khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ ở Châu Âu, tất cả các thực phẩm đều có thể được truy xuất nguồn gốc ngay thông qua chuỗi thức ăn, từ nông trại đến bàn ăn. Theo cách này, người tiêu dùng thịt lợn châu Âu được bảo vệ trong trường hợp có bất kỳ vấn đề rủi ro nào xảy ra.

Nguyên tắc của khái niệm truy xuất nguồn gốc châu Âu là thực phẩm có thể được truy xuất nguồn gốc và theo dõi thông qua tất cả các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối. Điều này giúp các đơn vị có khả năng thu hồi các sản phẩm không an toàn từ thị trường. Do đó, việc truy xuất nguồn gốc là cách để phản ứng lại các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thực phẩm, để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm thực phẩm ở Liên minh châu Âu đều an toàn. Đây là nền tảng cho chính sách an toàn thực phẩm của châu Âu. Hơn nữa, nó cung cấp cho người tiêu dùng thông tin có mục tiêu và chính xác về các sản phẩm cụ thể.

Trong thực tế, các công ty khai thác kinh doanh thực phẩm châu Âu phải đảm bảo rằng họ có thể xác định được ít nhất là nhà cung cấp sản phẩm trực tiếp đang bị nghi ngờ và nhà khai thác kinh doanh mà mình đã cung cấp sản phẩm. Đây được gọi là cách tiếp cận ‘tiến một bước, lùi một bước’.

Liên minh châu Âu sử dụng khái niệm về khả năng truy xuất nguồn gốc đầy đủ vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu và vì Liên minh châu Âu muốn đảm bảo rằng tất cả thực phẩm được sản xuất ở châu Âu đều an toàn đối với người tiêu dùng.

Do đó, thịt lợn châu Âu được công nhận là thịt lợn an toàn nhất trên thế giới.

Kết quả là các nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu có thể đảm bảo rằng:
Thịt lợn châu Âu có thể hoàn toàn đáng tin cậy!

CƠ QUAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CHÂU ÂU

Chính sách đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho thịt lợn của châu Âu được dựa trên một đánh giá rủi ro hợp lý và toàn diện. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc một sản phẩm thực phẩm có an toàn hay không, hoặc có cho phép một thành phần hoặc chất phụ gia đặc biệt hay không, Liên minh châu Âu đều yêu cầu tư vấn khoa học từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA).

EFSA là một cơ quan của châu Âu hoạt động độc lập với các cơ quan quản lý châu Âu để tách riêng trách nhiệm đánh giá rủi ro (khoa học) và quản lý rủi ro (chính sách). EFSA chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro khoa học và truyền đạt các phát hiện khoa học của mình tới công chúng.

Do vậy, EFSA đưa ra các quan điểm khoa học và tư vấn hình thành nên cơ sở cho các chính sách và pháp luật của châu Âu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. EFSA cũng thu thập và phân tích thông tin để giúp hỗ trợ đánh giá rủi ro của châu Âu thông qua các thông tin khoa học toàn diện nhất hiện có. EFSA cũng cam kết làm việc cởi mở và minh bạch.

Liên minh châu Âu đã thành lập Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm châu Âu độc lập vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu và vì Liên minh châu Âu muốn đảm bảo rằng tất cả thực phẩm được sản xuất ở châu Âu đều an toàn đối với người tiêu dùng.

Do đó, thịt lợn châu Âu được công nhận là thịt lợn an toàn nhất trên thế giới.

Kết quả là các nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu có thể đảm bảo rằng:
Thịt lợn châu Âu có thể hoàn toàn đáng tin cậy!

Animal Health And Welfare

SỨC KHỎE VÀ QUYỀN LỢI CỦA ĐỘNG VẬT

Để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho thịt lợn, những con lợn được nuôi để lấy thịt phải khỏe mạnh. Do đó, Liên minh châu Âu có những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo động vật luôn khỏe mạnh qua phương pháp chăm nuôi thú y tốt và để phòng ngừa dịch bệnh động vật lây lan như bệnh lở mồm long móng, sốt lợn, hoặc cúm gia cầm. Nếu dịch bệnh xảy ra, dịch bệnh sẽ được theo dõi cẩn thận và đưa ra các biện pháp hành động nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Để tránh động vật bị bệnh lọt vào trong chuỗi thức ăn, tất cả các động vật và sản phẩm động vật phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ nghiêm ngặt trước khi được nhập khẩu vào hoặc được bán trong Liên minh. Các quy định của Liên minh châu Âu cũng yêu cầu động vật nông trại, ví dụ như lợn, phải được nhận dạng để có thể truy xuất nguồn gốc của chúng. Các quy định của Châu Âu đối với việc nhận dạng và đăng ký các nhóm lợn bắt đầu bằng việc gắn thẻ ghi rõ số của hộ chăn nuôi vào tai.

Tiếp theo đó là phải duy trì một số đăng ký cho mỗi hộ chăn nuôi. Và cuối cùng là thiết lập một số đăng ký hộ chăn nuôi lợn quốc gia. Một mạng máy tính cho phép các cơ quan thú y trên khắp châu Âu trao đổi thông tin về việc di chuyển lợn sống và các sản phẩm thịt lợn trong châu Âu.

Để đảm bảo mức độ quyền lợi cao nhất, chính sách của châu Âu đảm bảo rằng lợn không phải chịu đau đớn khi vấn đề này hoàn toàn có thể tránh được. Nghiên cứu cho thấy rằng động vật ở nông trại khỏe mạnh hơn và sản xuất ra thực phẩm tốt hơn, nếu chúng được đối xử tốt và có thể hành xử tự nhiên. Căng thẳng thể chất (ví dụ như bị giam giữ, vận chuyển hoặc giết mổ trong các điều kiện tồi tàn) có thể ảnh hưởng xấu không chỉ đến sức khoẻ của con vật mà còn đến chất lượng của thịt.

Liên minh châu Âu đã thiết lập một chính sách nghiêm ngặt về sức khỏe và quyền lợi của động vật vì an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu ở châu Âu và vì Liên minh châu Âu muốn đảm bảo rằng tất cả thực phẩm được sản xuất ở châu Âu đều an toàn đối với người tiêu dùng.

Do đó, thịt lợn châu Âu được công nhận là thịt lợn an toàn nhất trên thế giới.

Kết quả là các nhà xuất khẩu thịt lợn châu Âu có thể đảm bảo rằng:
Thịt lợn châu Âu có thể hoàn toàn đáng tin cậy!