Paano Hahanapin ang Pinakasariwa at Pinakaligtas na Karneng Baboy sa Pilipinas

Ang kaligtasan sa pagkain ang isa sa pinakamahahalagang usapin sa Europa. Dahil dito, layunin ng European Union na matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Ginagarantiya ng patakaran ng European Union ang pagiging ligtas ng karneng baboy sa bawat yugto ng produksyon, mula sa farm ng supplier ng karneng baboy hanggang sa mesa ng mga mamimili. Ang pinakamatataas na pamantayan para sa kalusugan at kapakanan ng baboy ay bahagi ng pagprotekta sa kaligtasan sa pagkain at pampublikong kalusugan. Dahil dito, mataas ang tiwala ng mga mamimili sa karneng baboy at mga produktong gawa sa karneng baboy na nagmula sa Europa.

Naging mas mataas ang antas ng pagtitiwala ng mga mamimili dahil sa pagpapakilala sa konsepto ng “ganap na traceability” na nagbibigay ng garantiya sa pagsubaybay at pag-trace sa mga produktong gawa sa karneng baboy sa lahat ng yugto ng produksyon, pagpoproseso, at pamamahagi. Dapat matiyak ng mga negosyo sa pagkain na nasusubaybayan ang lahat ng pagkain mula sa farm hanggang sa mesa sa kabuuan ng produksyon.

Karneng baboy mula sa Europa

Ang kaligtasan sa pagkain ang isa sa pinakamahahalagang usapin sa Europa. Dahil dito, layunin ng European Union na matiyak na ang lahat ng pagkaing mula sa Europa ay ligtas para sa mga mamimili. Ginagarantiya ng patakaran ng European Union ang pagiging ligtas ng karneng baboy sa bawat yugto ng produksyon, mula sa farm hanggang sa mesa ng mga mamimili. Mahirap malaman kung saan dapat bumili ng organic na karneng baboy sa Pilipinas na mula sa Europa, pero narito ang Trusted Pork para gabayan ka sa tamang pagdedesisyon.

Kampanya

Ang pampromosyong kampanya na “trusted European pork” na pinopondohan ng European Union ay pinasimulan at ipinapatupad ng COV, ang pambansang koalisyon ng industriya ng pagkakarne sa Netherlands. Layunin ng kampanyang ito na mag-promote ng de-kalidad at ligtas na karneng baboy mula sa Europa.

Tuklasin ang higit pa tungkol sa ligtas na karneng baboy

Alamin pa ang tungkol sa mga pamantayan para sa karneng baboy mula sa Europa at paghahanap ng pinakaligtas na karneng baboy sa Pilipinas sa tulong ng Trusted Pork today.